Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Διευθυντής Τομέα

Γραμματέας Τομέα

Προσωπικό Τομέα

Διδακτικό Προσωπικό

Αναπλ. Καθηγ. Νικόλαος Φαρμάκης

Σπουδαστές

Υποψήφιος Διδάκτορας Ηλίας Γιαλαμπουκίδης
Υποψήφιος Διδάκτορας Γεώργιος Μακρής

Μαθήματα Τομέα

X