Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά

Μεταπτυχιακά Μαθήματα 2017-18
Προσοχή: Ο Κατάλογος μαθημάτων στην ιστοσελίδα "Μαθήματα" δεν είναι επικαιροποιημένος! (Ζητώ συγγνώμη, μόλις ενημερώθηκα για αυτό, 7-20-18.)
Τα προσφερόμενα μαθήματα του παρόντος έτους βρίσκονται στο αρχείο εδώ.
Ο κατάλογος αυτός είχε αναρτηθεί σε Ανακοίνωση της 29-9-2017, αλλά ίσως δεν την είδαν κάποιοι.
 

Ερευνητικά Πεδία

Commutative algebra
Differential geometry
Group theory and generalizations
Measure and integration
Probability theory and stochastic processes
Systems theory; control
Statistics
X