Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ειδικεύσεις:
α. Θεωρητικά Μαθηματικά
β. Στατιστική και Μοντελοποίηση
γ. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνουν δεκτοί έως 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές, έως 15 ανά ειδίκευση. 
Δικαιούνται να κάνουν αίτηση φοιτητές οι οποίοι έχουν λάβει πτυχίο μέσα στην τελευταία πενταετία ή είναι τελειόφοιτοι. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση την βαθμολογία η οποία προκύπτει από τα κριτήρια της Παρ.5 του Άρθ.5. του Κανονισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 6-6-2017 έως 3-7-2017. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 14-7-2017.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή άλλων Τμημάτων που αναφέρονται στον Κανονισμό.
Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συμπληρώσουν την (ηλεκτρονική φόρμα) αίτηση στη διεύθυνση http://grad.math.auth.gr/ Το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό έως τις 12.00μμ τα μεσάνυχτα στις 3/7/2017. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.                                                  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και ώρες 12.00 – 13.00, τηλ. 2310 997930, fax 2310 997952. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.math.auth.gr

Ερευνητικά Πεδία

Commutative algebra
Geometry
Systems theory; control
Statistics
X