ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2018 θα είναι κλειστή από 23 Ιουλίου έως και 24 Αυγούστου 2018.
Από τη Βιβλιοθήκη

Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ του τμήματος Μαθηματικών, ΑΠΘ, για το ακαδημ. έτος 2018-19

Δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2643) η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Παρουσίαση Δ.Ε. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Φαίδρας Τορπάρη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 9.20 π.μ, στο Εργαστήριο του Τμήματος, η φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου» κ. Φαίδρα Τορπάρη, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με θέμα:

«Context-free series with values in bimonoids» («Αλγεβρικές σειρές με τιμές σε διμονοειδή»).

Ο επιβλέπων

Γ. Ραχώνης, Καθηγητής

Παρουσίαση Δ.Ε. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Γεωργίας Κεσεσίδου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα Μ1 η φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Στατιστικής και Μοντελοποίησης» κ. Γεωργία Κεσεσίδου θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με θέμα: «Μέθοδοι Επαναδειγματοληψίας και Εφαρμογές».

O επιβλέπων
Ν. Φαρμάκης

,
Αφυπηρετήσας αν. καθηγητής

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ, Βαθμολόγιο

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.
Ώρες συνεργασίας για τον έλεγχο των γραπτών (τύπος θεμάτων Β): Δευτέρα 2 Ιουλίου 10-12. 
Χ. Χαραλάμπους

Σελίδες

Εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών RSS
X