Οδηγός Σπουδών

Σε αυτήν την σελίδα περιλαμβάνονται πληροφορίες που περιγράφουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Μαθηματικών, προκειμένου να βοηθήσει τους υποψήφιους φοιτητές ECTS να προετοιμάσουν την περίοδο των σπουδών τους. Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την πόλη της Θεσσαλονίκης και άλλα χρήσιμα δεδομένα για τα ECTS.
 
 

Καρτέλες: 

  

X