ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:15 στην Αίθουσα Μ2 του 3ου ορόφου του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών η υποψήφια διδάκτωρ κ. Ιωάννα - Ίρις Παπαδοπούλου θα υποστηρίξει δημόσια τη Διδακτορική Διατριβή της με τίτλο

Συμβολή στη μελέτη των σχετικά καθετοποιημένων ευθειογενών
επιφανειών του χώρου
 E3 και υπερεπιφανειών του χώρου En+1

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν

Τύπος Ανακοίνωσης: 
Τομέας: 
Τομέας Γεωμετρίας
X