ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 θα γίνουν οι παρουσιάσεις των παρακάτω Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών φοιτητών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών (Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών):

  • 12:00 Δέσποινας Τερζοπούλου Υπερεπιφάνειες δεύτερης τάξης στον n-διάστατο προβολικό χώρο και πολικότητα
  • 13:00 Παύλου Σταμπολίδη Το Θεώρημα της Αναγωγής για τις Συμπλεκτικές και τις Poisson πολλαπλότητες και εφαρμογές του

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν.
Από τον Τομέα Γεωμετρίας

Τύπος Ανακοίνωσης: 
Τομέας: 
Τομέας Γεωμετρίας
X