Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές/τριες
Έχει ξεκινήσει η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αξιολογήσεων των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το σύστημα θα μείνει ανοικτό για την αξιολόγηση έως τις 22.12.15, ενώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα  είναι  προσβάσιμα στους καθηγητές μετά τις 15.3.16, (δηλ. μετά την υποβολή των βαθμολογιών). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επίσης γίνονται εκείνη την περίοδο προσβάσιμα στα μέλη της Επιτροπής της  Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος.
Η αξιολόγηση των μαθημάτων δυνητικά παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Η συμμετοχή όμως των φοιτητών τις προηγούμενες χρονιές ήταν μικρή και κατά συνέπεια τα αποτέλεσματα της αξιολόγησης στατιστικά αναξιόπιστα. Φιλοδοξούμε  αυτή τη χρονιά να ξεπεράσουμε τις προηγούμενες σε συμμετοχή για να αποκτήσει η   αξιολόγηση των μαθημάτων τον σημαίνοντα ρόλο που της αντιστοιχεί. Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτήν την διαδικασία. 
 
Για να υποβάλλετε την αξιολόγηση,  πρέπει να μεταβείτε στον σύνδεσμο http://qa.auth.gr/el και να συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Η αξιολόγηση κάθε μαθήματος δε θα πάρει περισσότερο από λίγα λεπτά. 
Εκ μέρους της Επιτροπής για την  Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος
Χ. Χαραλάμπους

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X