Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος κ. Μπάντρα Ελπίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τρίτη 19/1/2015 στις 1:00μμ στο εργαστήριο υπολογιστών του ΠΜΣ, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κ. Μπάντρα Ελπίδας με θέμα «Η μέθοδος των ολοκληρωτικών εξισώσεων για την επίλυση προβλημάτων του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου». Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.
 
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X