ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16

Στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα βρείτε τις ημερομηνίες των εξετάσεων των μαθημάτων του ΜΔΕ, καθώς και τη λίστα μαθημάτων που εξετάζονται με άλλον τρόπο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε έως τώρα. Λεπτομέρειες για μέθοδο και ημερομηνίες παρουσιάσεων κ.ο.κ. από τον αντίστοιχο διδάσκοντα.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X