ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 στο εργαστήριο υπολογιστών του ΠΜΣ θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών :
12:15-13:00 Παχή Ελένη, Το γενικευμένο πρόβλημα της επανατοποθέτησης πόλων. 
13:15-14:00 Γιαβρούδης Ραφαήλ, Η τεχνική Υπολογισμού-Παρεμβολής σε προβλήματα της θεωρίας ελέγχου.

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

 

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X