Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ΜΔΕ στα Μαθηματικά

Ανακοινώθηκαν οι προτάσεις των τριών επιτροπών με τα ονόματα που προτείνεται να γίνουν δεκτοί άμεσα, για τις τρεις ειδικεύσεις.
Στη ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X