ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ στις 18-01-2017

Το μάθημα  "ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"  θα εξεταστεί κανονικά, όπως αριχικά είχε προγραμματισθεί, την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρες 18.00-21.00 στην αίθουσα Δ31 ως εξής:
-  18.00-19.00 το τμήμα Α-Κα
-  19.00-20.00 το τμήμα Κε-Πα
-  20.00-21.00 το τμήμα Πε-Ω
Από τη Γραμματεία

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X