ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, ενώ η διανομή στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017
 
Από τη Γραμματεία

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X