Σεμινάριο Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής, Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας, κ. Ε. Αχλάτη

Εικόνα hara

ΣΕΜΙΝΑΡΙO  Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικης Λογικης
Αίθουσα Μ2 του Τμήματος Μαθηματικών, 3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
Τετάρτη  1 Μαρτίου  2017
12:15-13:00  Ευτυχία Αχλάτη
 
Τίτλος: Μία εισαγωγή στην ελεύθερη μερικώς μεταθετική Lie άλγεβρα.
 
 
Η ομιλία θα δοθεί στα πλαίσια της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας της κ. Αχλάτη, φοιτήτρια του ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών, στην Ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών. Η τριμελής επιτροπή για τη διπλωματική εργασία της κ. Αχλάτη αποτελείται από τον κ. Δ. Πουλάκη, κ. Α.Ι. Πάπιστα (επιβλέπων)  και κ. Χ. Χαραλάμπους.
 
 
 
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Α. Πάπιστας                             (apapist@math.auth.gr) 9-7955
Χ. Χαραλάμπους                     (hara@math.auth.gr)      9-7934

 

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X