Πρόγραμμα Εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές

Πρόγραμμα Εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές
 

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, 14.45-17.45, Αμφιθέατρο
Μιγαδική Ανάλυση
 

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, 18.00-21.00, Αμφιθέατρο
Μαθηματικός Προγραμματισμός
 

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, 11.30-14.30, Αμφιθέατρο
Μαθηματικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, 18.00-21.00, Αμφιθέατρο
Αναλυτική Γεωμετρία Ι
 
 
 

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, 18.00-21.00, Αμφιθέατρο
Λογισμός ΙV
 

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, 8.15-11.15, Αμφιθέατρο
Διαφορικές Εξισώσεις
 

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, 18.00-21.00, Αμφιθέατρο
Στατιστική
 
 
 

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018,  14.45-17.45, Αμφιθέατρο

Λογισμός ΙΙ,
 

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018,   8.15-11.15, Αμφιθέατρο
Θεωρητική Πληροφορική Ι

 

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, 18.00-21.00, Αμφιθέατρο
Αλγεβρικές Δομές ΙΙ
 
* Για την εξέταση της Αναλυτικής Γεωμετρίας Ι που θα γίνει στις 19/1/2018 και αφορά τους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 που δήλωσαν και εξετάσθηκαν στο μάθημα αλλά δεν το πέρασαν θα βγει σχετική ανακοίνωση από τον Τομέα Γεωμετρίας.
 

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X