ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα από τις διεξαχθείσες εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Τμήματός μας είναι τα παρακάτω:
Α) Εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, εκλέγεται η κ. Χατζηφωτεινού Αικατερίνη, μέλος Ε.ΔΙ.Π., για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2018.
Β)Εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, εκλέγεται ο κ. Αλβανός Παρασκευάς, μέλος Ε.ΔΙ.Π., για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2018.

X