Μιχάλης Κασιδιάρης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κασιδιάρης Μιχάλης αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. το 2006 ενώ έλαβε από το ίδιο τμήμα το M.Sc. στην Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου και Θεωρητικής Πληροφορικής το 2009. Το αντικείμενο της διπλωματικής του εργασίας ήταν «Ανάπτυξη και εφαρμογή μέσω της γλώσσας συμβολικής επεξεργασίας Mathematica αλγορίθμων και ενός διαδραστικού υπολογιστικού περιβάλλοντος με χρήση γραφικών για τον υπολογισμό της παραμετρικής οικογένειας σταθεροποιητικών αντισταθμιστών γραμμικών πολυμεταβλητών συστημάτων αυτομάτου έλεγχου». Από το 2009 εκπονεί διδακτορική διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη Αλγορίθμων και Εξέλιξη Λογισμικού για Ανάλυση και Σύνθεση Γραμμικών Πολυμεταβλητών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» υπό την επίβλεψη του Καθ. κ. Α. Ι. Βαρδουλάκη. Ο κ. Κασιδιάρης Μιχάλης έχει μια δημοσίευση στο διεθνές συνέδριο ECC’07με τον Καθ. Α.Ι. Βαρδουλάκη.

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
3'15
e-mail: 
michalik@math.auth.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

X