Χρήστος Βασιλειάδης

Εκπαίδευση

Πτυχιούχος Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Msc στη Στατιστική και Μοντελοποίηση
Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Γραφείο: 
Γραφείο Υπ. Διδακτόρων, 2ος όροφος ΦΜΣ
e-mail: 
vasiliadisc@yahoo.gr
cgvasile@math.auth.gr
X