Πρωην μέλη ΔΕΠ

Επώνυμο Τίτλος
Βαρδουλάκης Αντώνιος-Ιωάννης Ομότιμ. καθηγ.
Βασιλείου Παναγιώτης Ομότιμ. καθηγ.
Γεωργανόπουλος Γεώργιος Ομότιμ. καθηγ.
Γουλή Ανδρέου Φλωρεντία Ομότιμ. καθηγ.
Δασκαλογιάννης Κωνσταντίνος Ομότιμ. καθηγ.
Θεοχάρη-Αποστολίδη Θεοδώρα Ομότιμ. καθηγ.
Λάκκης Κωνσταντίνος Ομότιμ. καθηγ.
Μωυσιάδης Πολυχρόνης Ομότιμ. καθηγ.
Στάμου Γεώργιος Ομότιμ. καθηγ.
Στεφανίδης Νικόλαος Ομότιμ. καθηγ.
Συμεών Μποζαπαλίδης Ομότιμ. καθηγ.
Δανίκας Νικόλαος πρώην
Καστάνης Νικόλαος Λέκτορας πρώην
Καπουλέας Νικόλαος Καθ. πρώην
Μαντούβαλος Νικόλαος Καθ. πρώην
Γάσπαρης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Κωνσταντιλάκη- Σαββοπούλου Χαρίκλεια Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Μπόρα - Σέντα Ευθυμία Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Τσάντας Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Δημητροπούλου-Ψωμοπούλου Δήμητρα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Κυβεντίδης Θωμάς Επίκ. Καθηγ. πρώην
Παπαδοπούλου-Φλώρου Δέσποινα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Ταμία - Δημοπούλου Παρασκευή Επίκ. Καθηγ. πρώην
Ψωμόπουλος Ευάγγελος Επίκ. Καθηγ. πρώην
X