Πρωην μέλη ΔΕΠ

Επώνυμοφθίνουσα ταξινόμηση Τίτλος
Βαρδουλάκης Αντώνιος-Ιωάννης Ομότιμ. καθηγ.
Βασιλείου Παναγιώτης Ομότιμ. καθηγ.
Γάσπαρης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Γεωργανόπουλος Γεώργιος Ομότιμ. καθηγ.
Γουλή Ανδρέου Φλωρεντία Ομότιμ. καθηγ.
Δανίκας Νικόλαος πρώην
Δασκαλογιάννης Κωνσταντίνος Ομότιμ. καθηγ.
Δημητροπούλου-Ψωμοπούλου Δήμητρα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Θεοχάρη-Αποστολίδη Θεοδώρα Ομότιμ. καθηγ.
Καπουλέας Νικόλαος Καθ. πρώην
Καστάνης Νικόλαος Λέκτορας πρώην
Κυβεντίδης Θωμάς Επίκ. Καθηγ. πρώην
Κωνσταντιλάκη- Σαββοπούλου Χαρίκλεια Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Λάκκης Κωνσταντίνος Ομότιμ. καθηγ.
Μαντούβαλος Νικόλαος Καθ. πρώην
Μπόρα - Σέντα Ευθυμία Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Μωυσιάδης Πολυχρόνης Ομότιμ. καθηγ.
Παπαδοπούλου-Φλώρου Δέσποινα Επίκ. Καθηγ. πρώην
Στάμου Γεώργιος Ομότιμ. καθηγ.
Στεφανίδης Νικόλαος Ομότιμ. καθηγ.
Συμεών Μποζαπαλίδης Ομότιμ. καθηγ.
Ταμία - Δημοπούλου Παρασκευή Επίκ. Καθηγ. πρώην
Τσάντας Νικόλαος Αναπλ. Καθηγ. πρώην
Ψωμόπουλος Ευάγγελος Επίκ. Καθηγ. πρώην
X