Διπλωματικές Εργασίες

2012
Συγγραφέας Επιβλέπων
"Eπιφάνειες στο χώρο Minkowski (R1)3" Αλεξάνδρα Ελευθεριάδου Γεώργιος Στάμου
«Υποάλγεβρες ελεύθερων Lie αλγεβρών» Hσαΐα Σεβασλίδου Αθανάσιος Πάπιστας
"΄Χωρική Στατιστική και Ανάλυση σε Χωρικά Δεδομένα Πλέγματος" Ραφαέλα Λαδοπούλου Γεώργιος Τσακλίδης
Προσαρμοστικές Μέθοδοι Δειγματοληψίας: Διαδικασίες RDS, Εκτιμητές και Προσομοίωση. Ελπίδα Πρασοπούλου Νικόλαος Φαρμάκης
«Automata on infinite words and games (Αυτόματα σε άπειρες λέξεις και παίγνια Χρήστος Όρλης Γεώργιος Ραχώνης
Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger σε πολυμεταβλητές χρονοσειρές με εποχικότητα και εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας Σταυρούλα Ευαγγελοπούλου Δημήτρης Κουγιουμτζής
"Στατιστική ανάλυση FRACTAL Σημειακών διαδικασιών" Ελευθερία Κώττη Γεώργιος Τσακλίδης
«Παραμετρική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου με τη χρήση Ημιμαρκοβιανών αλυσίδων». Χριστίνα-Ελισάβετ Περτσινίδου Γεώργιος Τσακλίδης
Exploring Scientific Knowledge using Linked Data Αναστασία Δήμου Ιωάννης Αντωνίου
Σχεδιασμοί και Γραφήματα. Ιωάννα Ξένου Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Γκαουσιανά Μαρκοβιανά Τυχαία Πεδία. Το μοντέλο Ising. Χριστίνα Μιμίκου Γεώργιος Τσακλίδης
Towads Linked Data internationalization: The succesfull case of the Greek DBpedia Δημήτρης Κοντοκώστας Ιωάννης Αντωνίου
"Ανάπτυξη τεχνικής νοημοσύνης για παιχνίδι στρατηγικής πραγματικού χρόνου" Γιώργος Γιανταμίδης Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
Υπερβολική Γεωμετρία Παναγιώτης Χατζηκράχτης Στυλιανός Σταματάκης
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Δίκτυα: η Περίπτωση του Συστημικού Κινδύνου σε Μικρο-επίπεδο Σουμπέκας Δημήτριος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Τα δύο βασικά θεωρήματα στα χρηματοοικονομικά. Χρήστος Παπαδούλης Παναγιώτης Βασιλείου
Μη Παραμετρική Εκτίμηση Διδιάστατης Σύζευξης Δέσποινα Γεράρδη Γεώργιος Τσακλίδης
Monte-Carlo προσομοίωση παραμέτρων με ή χωρίς συνθήκες στις Ημι-Μαρκοβιανές διαδικασίες. Ιφιγένεια Καραβέλλη Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Δίκτυα Συνεργασιών Επιστημόνων Όλγα Κουσίδου Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Στοχαστικών Χαρτοφυλακίων Κρίτογλου Αναστάσιος Γεώργιος Τσακλίδης
X