Διπλωματικές Εργασίες

2012
Συγγραφέας Επιβλέπων
Ο Δυναμικός προγραμματισμός στον βέλτιστο έλεγχο Σοφία Καραθανάση Νικόλαος Καραμπετάκης
2011
Συγγραφέας Επιβλέπων
Υπολογισμός Ορίζουσας Πολυμεταβλητού Πολυωνυμικού Πίνακα με Χρήση Παρεμβολής και Μετασχηματισμού Πολίτης Δημήτριος Νικόλαος Καραμπετάκης
Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων με Δεδομένη Συνεχή Συμπεριφορά Μούρα Ελευθερία Νικόλαος Καραμπετάκης
Ευστάθεια Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος βέλτιστου προβλεπτικού ελέγχου (MPC) βασισμένου σε προρρήσεις μοντέλου για μονάδα κυκλικής απενεργοποίησης καταλυτών (CPS) Αναστασίου Ισμήνη Νικόλαος Καραμπετάκης
Γενικευμένη Θεωρία Συστημάτων και Εφαρμογές της σε Μη-Συμβατικά Πεδία Εμμανουηλίδου Γενοβέφα Παναγιώτης Τζιώνας
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Βέλτιστου Προβλεπτικού Ελέγχου (MPC) Βασισμένου σε Προρρήσεις Μοντέλου για Μονάδα Κυκλικής Απενεργοποίησης Καταλυτών (CPS) Αναστασίου Ισμήνη Νικόλαος Καραμπετάκης
Πολλαπλά Συστήματα Δειγματοληψίας και Δειγματοληψία στο Διαδίκτυο Παπουλίδου Ελίνα Νικόλαος Φαρμάκης
Ειδικές Μορφές Δειγματοληψίας Γοργογιάννη Ελένη Νικόλαος Φαρμάκης
Tree Automata over Infinite Ranked Alphabets Μενς Ειρήνη-Ελευθερία Γεώργιος Ραχώνης
Lyndon Λέξεις και Shuffle Άλγεβρα Αβραμίδου Μαρία Αθανάσιος Πάπιστας
Ο Συντελεστής Μεταβλητότητας και η Συμβολή του στη Μελέτη Κατανομών Τομπούδης Γεώργιος Νικόλαος Φαρμάκης
Μη Ομογενείς Μαρκοβιανές Διαδικασίες και Συστήματα σε Συνεχή Χρόνο Γρηγοριάδου Ευαγγελία Παναγιώτης Βασιλείου
Διακλαδώσεις Λύσεων Πολλαπλών Παλμών σε Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων με Μετρικές Παραγώγους Μυλωνάς Ιωάννης Βασίλειος Ρόθος
Business Models for Linked Data Mobile Web Services Κελεσίδου Όλγα Ιωάννης Αντωνίου
Ω-Αναγνωρισιμότητα Λέξεων Ντεμηρούδη Σωτηρία Γεώργιος Ραχώνης
Κώδικες Goppa και το Κρυπτοσύστημα McElience Βασιλειάδου Ζωή Δημήτριος Πουλάκης
Η Εικασία του Stanley για το Βάθος ενός Πολυβαθμωτού Module Αγάογλου Μακρίνα Χαρά Χαραλάμπους
Η Υπερβολική Μετρική και μία Εφαρμογή της σε Εκτιμήσεις της Αυξητικότητας Ολόμορφων Συναρτήσεων Εφραιμίδης Ιάσων Δημήτριος Μπετσάκος
Επιφάνειες με Σταθερή Μέση Καμπυλότητα Σιάσος Πέτρος Στυλιανός Σταματάκης
Κρυφά Ημιμαρκοβιανά Μοντέλα Γιονταμελή Αντουανέττα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
X