Διπλωματικές Εργασίες

2011
Συγγραφέας Επιβλέπων
Μετασχηματισμός RIESZ επί Πολλαπλοτήτων Ιωαννίδης Γεώργιος Μιχαήλ Μαριάς
Ελεύθερης Στρέψης Μηδενοδύναμες Ομάδες και Lie Άλγεβρες Καρούλη Μαρία Αθανάσιος Πάπιστας
Προγραμματισμός, Ανάγωγα Πολυώνυμα και Αυτομορφισμοί Γουνιώτης Νικόλαος Αθανάσιος Πάπιστας
Αριθμητική Διερεύνηση Μεθόδων Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων με Έμφαση στις Μεθόδους Fehlberg Γεωργιάδης Νικόλαος Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Time Operator and Age of Bernoulli Filtrations Γιαλαμπουκίδης Ηλίας Ιωάννης Αντωνίου
Αριθμητικές Μέθοδοι Υψηλής Τάξης για την Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων και Συστημάτων Χαρίλαος Λάμπρου Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου Δαλαμήτρα Ευανθία Ιωάννης Αντωνίου
Αλγόριθμοι Κρυπτογραφίας με Χάος Μακρής Γεώργιος Ιωάννης Αντωνίου
Ευστάθεια Πινάκων και Συστημάτων με τη Μέθοδο των Ιδιοτιμών και Ιδιοδομών Σταυρίδης Φώτιος Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Μια παραλλαγή του Λήμματος Schwarz: Η Ανισότητα Αυξητικότητας κάτω από Συνθήκες για τη Διάμετρο Κλεάνθους Γαλάτεια Δημήτριος Μπετσάκος
2010
Συγγραφέας Επιβλέπων
"Μηχανές Turing και Υπερυπολογισιµότητα" Καρυδά Άννα Γεώργιος Ραχώνης
Σύγκριση Συντελεστών Συσχέτισης σε Χρονοσειρές Θεοδοσίου Φαίδρα Ευθυμία Μπόρα - Σέντα
Browner's Fan Theorem Πετράκης Ιωσήφ Αθανάσιος Τζουβάρας
Type I Optimality of Weighing Designs with N=3(mod 4) Runs Onea Mihaela-Andreea
Φράκταλ και Χάος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βεργίδης Θεόδωρος Βασίλειος Ρόθος
Δειγματοληψία Πολλαπλών Πλαισίων Τζελαπτσής Αθανάσιος Νικόλαος Φαρμάκης
Σχεδίαση και Σύνθεση Ελεγκτών για Μοντέλα Σειριακών Εφοδιαστικών Αλυσίδων Ραφαηλίδης Φώτιος Παναγιώτης Τζιώνας
Ανάλυση Σειριακών Εφοδιαστικών Αλυσίδων με τη Χρησιμοποίηση Κλασικών Μοντέλων Ελέγχου Βαβούρας Στέργιος Παναγιώτης Τζιώνας
Μελέτη του Χώρου J. Hagler Βομβέλλη Ειρήνη Ιωάννης Γάσπαρης
Μια Αναλυτική Προσέγγιση στο Πρόβλημα Καταστροφής με Ν Παίκτες Παπατσίρος Γεράσιμος Παναγιώτης Βασιλείου
X