Διπλωματικές Εργασίες

2010
Συγγραφέας Επιβλέπων
Πινακοεκθετικές Κατανομές και Κατανομές Τύπου Φάσεων στη Θεωρία Ανανέωσης και τη Θεωρία Κινδύνου Βαταμίδου Ελένη Γεώργιος Τσακλίδης
Πιθανότητες Καταστροφής για το Μοντέλο Cramer-Lundberg Μακρίδης Ανδρέας Γεώργιος Τσακλίδης
Μαθηματικές Έννοιες ως Διδακτικοί Μετασχηματισμοί της ΕτΔ Τσιώτας Δημήτριος Ιωάννης Αντωνίου
Δειγματοληψία στον Παγκόσμιο Ιστό και σε Βάσεις Δεδομένων-Ηλεκτρονικό Έγκλημα Τιφτίκογλου Ιορδάνης Νικόλαος Φαρμάκης
Αναλυτικές Συναρτήσεις Θετικού Πραγματικού Μέρους Τρύφωνος Χριστιάνα Αριστομένης Γ. Συσκάκης
Το Διαδίκτυο ως Εργαλείο Διδασκαλίας των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννης Αντωνίου
Αριθμητικές Μέθοδοι για την Επίλυση Κανονικών Διαφορικών Εξισώσεων. Εφαρμογές με Προγράμματα FORTRAN Ροίδου Αγορίτσα Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα
Τιμολόγηση Εξωτικών Δικαιωμάτων Παπαδοπούλου Χριστίνα Παναγιώτης Βασιλείου
Υπολογισμός Αντισταθμιστή Ανοιχτού και Κλειστού Βρόγχου με Χρήση GUI Πεχλιβανίδου Γεωργία Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
Προγραμματισμός Αυτόματου Ρομποτικού Συστήματος για την Εύρεση Κατάλληλου Χώρου και Πραγματοποίηση της Ευθείας και Αντιστροφής Διαδικασίας Στάθμευσης Βασιλειάδης Χρήστος Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
Μετασχηματισμός Schwarz-Christoggel και Σύμμορφες Απεικονίσεις μέσω Ελλειπτικών Συναρτήσεων Καρέτσου Αικατερίνη Δημήτριος Μπετσάκος
Αυτόματο Ρομποτικό Σύστημα για τη Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Νικολής Αθανάσιος Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης
2009
Συγγραφέας Επιβλέπων
Η Συμβολή της Επίλυσης του Προβλήματος του Βραχυστόχρονου στη Γέννηση του Λογισμού των Μεταβολών Ηλιοπούλου Ολυμπία Νικόλαος Καραμπετάκης
Διαθεματική Προσέγγιση της Θεωρίας Ελέγχου στη Μέση Εκπαίδευση Γιάκας Ιωάννης Νικόλαος Καραμπετάκης
Υποπολλαπλότητες Πεπερασμένου Τύπου Σίνγκ Νεκτάριος Γεώργιος Στάμου
Αυτόματα σε Άπειρες Λέξεις και Άπειρα Δένδρα Τζιτζιλή Μαρία Γεώργιος Ραχώνης
Μοντελοποίηση και Έλεγχος Εφοδιαστικών Αλυσίδων με τη Χρήση Δικτύων Μπαλατσού Σπυριδούλα Παναγιώτης Τζιώνας
Ιδιότητες Υπόλοιπων στην Ανάλυση Παλινδρόμησης Τσαφής Δημήτριος Χρήστος Νάκας
Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (AHP) Τσιμπιδά Χρυσάνθη Γεώργιος Τσακλίδης
Κατασκευαστικές Μέθοδοι στην Αντιμεταθετική Άλγεβρα Σατσλή Νικολέτα Χαρά Χαραλάμπους
X