Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ στα Μαθηματικά

2012
Συγγραφέας Επιβλέπων
Μη Παραμετρική Εκτίμηση Διδιάστατης Σύζευξης Δέσποινα Γεράρδη Γεώργιος Τσακλίδης
Monte-Carlo προσομοίωση παραμέτρων με ή χωρίς συνθήκες στις Ημι-Μαρκοβιανές διαδικασίες. Ιφιγένεια Καραβέλλη Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Δίκτυα Συνεργασιών Επιστημόνων Όλγα Κουσίδου Πολυχρόνης Μωυσιάδης
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Στοχαστικών Χαρτοφυλακίων Αναστάσιος Κρίτογλου Γεώργιος Τσακλίδης
Ο Δυναμικός προγραμματισμός στον βέλτιστο έλεγχο Σοφία Καραθανάση Νικόλαος Καραμπετάκης
2011
Συγγραφέας Επιβλέπων
Υπολογισμός Ορίζουσας Πολυμεταβλητού Πολυωνυμικού Πίνακα με Χρήση Παρεμβολής και Μετασχηματισμού Πολίτης Δημήτριος Νικόλαος Καραμπετάκης
Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων με Δεδομένη Συνεχή Συμπεριφορά Μούρα Ελευθερία Νικόλαος Καραμπετάκης
Ευστάθεια Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος βέλτιστου προβλεπτικού ελέγχου (MPC) βασισμένου σε προρρήσεις μοντέλου για μονάδα κυκλικής απενεργοποίησης καταλυτών (CPS) Αναστασίου Ισμήνη Νικόλαος Καραμπετάκης
Γενικευμένη Θεωρία Συστημάτων και Εφαρμογές της σε Μη-Συμβατικά Πεδία Εμμανουηλίδου Γενοβέφα Παναγιώτης Τζιώνας
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Βέλτιστου Προβλεπτικού Ελέγχου (MPC) Βασισμένου σε Προρρήσεις Μοντέλου για Μονάδα Κυκλικής Απενεργοποίησης Καταλυτών (CPS) Αναστασίου Ισμήνη Νικόλαος Καραμπετάκης
Πολλαπλά Συστήματα Δειγματοληψίας και Δειγματοληψία στο Διαδίκτυο Παπουλίδου Ελίνα Νικόλαος Φαρμάκης
Ειδικές Μορφές Δειγματοληψίας Γοργογιάννη Ελένη Νικόλαος Φαρμάκης
Tree Automata over Infinite Ranked Alphabets Μενς Ειρήνη-Ελευθερία Γεώργιος Ραχώνης
Lyndon Λέξεις και Shuffle Άλγεβρα Αβραμίδου Μαρία Αθανάσιος Πάπιστας
Σχετικογεωμετρική και αφινική μελέτη επιφανειών του χώρου Ε3 Ιωάννης Δεληβός Γεώργιος Στάμου
Πυκνωτές και Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί Σταμάτιος Πουλιάσης Δημήτριος Μπετσάκος
Διερεύνηση τμηματικών γραμμικών τάσεων σε χρονοσειρές Αθανάσιος Βαφειάδης Ευθυμία Μπόρα - Σέντα
Ο Συντελεστής Μεταβλητότητας και η Συμβολή του στη Μελέτη Κατανομών Τομπούδης Γεώργιος Νικόλαος Φαρμάκης
Μη Ομογενείς Μαρκοβιανές Διαδικασίες και Συστήματα σε Συνεχή Χρόνο Γρηγοριάδου Ευαγγελία Παναγιώτης Βασιλείου
Διακλαδώσεις Λύσεων Πολλαπλών Παλμών σε Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων με Μετρικές Παραγώγους Μυλωνάς Ιωάννης Βασίλειος Ρόθος
X