Διοίκηση

Head of School

Deputy Head of School

Director of Algebra, Number Theory and Mathematical Logic Dept.

Director of Mathematical Analysis Dept.

Director of Geometry Dept.

Associate Prof.

Director of Computer Science and Numerical Analysis Dept.

Associate Prof.

Director of Statistics and Operational Research Dept.

Associate Prof.

Director of Master Programme in Mathematics

Associate Prof.

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 12.00 έως τις 13.00.

Οι φοιτητές/-ήτριες μπορούν να απευθύνονται σε αυτή για εγγραφή και ανανέωση εγγραφής, για πληροφορίες γύρω από οποιοδήποτε θέμα αφορά τις σπουδές τους, καθώς επίσης και για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας (πάσου), βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

School Secretariat

Εικόνα:

Secretary Support

Εικόνα:
Εικόνα:
Εικόνα:
X