Βαθμολόγια

Βαθμολογία_ΜΑΠ_Ιουν_2017_ΤΕΛΙΚΟ

Επισυναπτόμενο οι τελικοί βαθμοί σας. Όποιος θέλει να δει το γραπτό του (Θα είναι και ο κ. Βασιλειάδης) πριν τα ανεβάσω στο sis μπορεί να έρθει την Τρίτη 4/7/2017 στην αίθουσα Μ1 (το γραφείο μου δεν έχει κλιματιστικό) μεταξύ 11-12.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Συνημμένα τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο μάθημα: Στατιστικής.
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (4/10/2016) 11:00-13:00
Κολυβά-Μαχαίρα Φωτεινή

ΒΑΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ιουνιος2016_AEM

Μαθηματικός Προγραμματισμός Βαθμολογία

Επισυναπτόμενο: Βαθμολογία Μαθήματος
"Μαθηματικός Προγραμματισμός"

Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης

Επισυναπτόμενο: Βαθμολογία Μαθήματος "Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης" 
 

X