Σεμινάρια

Singular curves over finite fields

Date: 
Thursday, 23 June, 2016

June 23, 12:00, Computers' Lab

  • Yves Αubry, Professor, Université de Toulon, France

 

Singular curves over finite fields

 

Απονομή Βραβείων και Επαίνων του Τομέα ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Date: 
Thursday, 2 June, 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙO  ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Απονομή Βραβείων και Επαίνων του Τομέα

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.

Πέμπτη 2 Ιουνίου  2016

Πρόγραμμα:

12:00-12:15    Απονομή Βραβείων και Επαίνων.

12:15-1:00      Θ. Θεοχάρη-Αποστολίδη, Ομ. Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Τίτλος:   Άλγεβρα και Συμμετρία.

Is Computing a Science ? Ομιλία Καθ. κ. Ιωσήφ Σηφάκη

Date: 
Friday, 4 March, 2016

Is Computing a Science ?
4 Μαρτίου 2016, ώρα 11πμ., Αίθουσα Α31, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
   Initially considered rather as applied technology, over the years computing resisted absorption back into the fields of its roots and developed an impressive body of knowledge. We discuss how computing is related to other domains of knowledge and draw conclusions about the very nature of the discipline.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Date: 
Thursday, 25 February, 2016

 
 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
 
 
Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016
 
 
12:15-1:00 Χρήστος Τατάκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
Τίτλος:  Γενικευμένα εύρωστα τορικά ιδεώδη.
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Date: 
Thursday, 3 December, 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙO  ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015
12:15-1:00 Κατερίνα  Αλεξανδρή
Τίτλος:   Σχετικά με την Gorenstein προβολική διάσταση για μη αντιμεταθετικούς δακτυλίους.

Θερινή Συνάντηση Ανάλυσης, 25-26 Ιουνίου 2015, Αίθουσα Μ2

Date: 
Thursday, 25 June, 2015

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης,
 
Θερινή Συνάντηση Ανάλυσης, 25-26 Ιουνίου 2015, Αίθουσα Μ2
(επισυναπτόμενο πρόγραμμα ομιλιών)

System Structure Evolution, Systems Redesign and Control: The Case of Passive Electrical Networks

Date: 
Wednesday, 10 June, 2015

The problem of redesigning systems by changing elements, topology, organization is a major challenge where systems and control theory have a major role to play. Network redesign is a process involving an evolution to system structure under different types of transformations. A special case is the redesign of passive electric networks which aims to change the natural dynamics of the network (natural frequencies) by modification of the network.

Σειρά Διαλέξεων από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Φωκιανό στο Τμήμα Μαθηματικών. (Πέμπτη 28-5-2015)

Date: 
Thursday, 28 May, 2015

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΔΥΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩ ΝΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Πέμπτη 28-5-2015 ώρα 1:00-2:00 και θέμα

«Ανάλυση Ποιοτικών Χρονοσειρών»

 

Πέμπτη 28-5-2015 ώρα 6:00-7:00 και θέμα

«Βιοστατιστικές Εφαρμογές Χρονοσειρών»

Σειρές Hilbert για πεπερασμένα παραγόμενα Modules

Date: 
Thursday, 28 May, 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.

Πεπερασμένης διάστασης άλγεβρες και το Θεώρημα του Gabriel.

Date: 
Thursday, 21 May, 2015

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Τηλ. 998440, Fax 998367
ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
Πέμπτη 21 Μαϊου 2015
12:15-1:00 Ευστράτιος Στράτογλου
Τίτλος: Πεπερασμένης διάστασης άλγεβρες και το Θεώρημα του Gabriel.

Pages

X