ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

 
 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
 
 
Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016
 
 
12:15-1:00 Χρήστος Τατάκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
Τίτλος:  Γενικευμένα εύρωστα τορικά ιδεώδη.
 

Περίληψη: Ένα ιδεώδες   καλείται εύρωστο, εάν η καθολική του βάση Grobner αποτελεί ελαχιστοτικό σύνολο γεννητόρων για το ιδεώδες.  Ορίζουμε το γενικευμένο εύρωστο ιδεώδες, να είναι το ιδεώδες του οποίου η καθολική βάση Grobner ταυτίζεται με τη καθολική βάση  Markov. Στην ομιλία αυτή θα μελετήσουμε τις παραπάνω έννοιες για   τορικά ιδεώδη υπεράνω γραφημάτων.  

Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη γενική περίπτωση τορικών ιδεωδών στην οποία και θα δούμε ότι η ιδιότητα της ευρωστίας συνεπάγει αυτή της γενικευμένης ευρωστίας, αποδεικνύοντας ότι ένα εύρωστο τορικό ιδεώδες έχει μοναδικό ελαχιστοτικό σύνολο γεννητόρων. Θα κλείσουμε παρατηρώντας ενδιαφέροντα ανοικτά προβλήματα στα εύρωστα τορικά ιδεώδη.
 
 
 
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Α. Πάπιστας                   (apapist@math.auth.gr)          9-7955
Χ. Χαραλάμπους            (hara@math.auth.gr)               9-7934

 

25 Feb 2016
X