Απονομή Βραβείων και Επαίνων του Τομέα ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙO  ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Απονομή Βραβείων και Επαίνων του Τομέα

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.

Πέμπτη 2 Ιουνίου  2016

Πρόγραμμα:

12:00-12:15    Απονομή Βραβείων και Επαίνων.

12:15-1:00      Θ. Θεοχάρη-Αποστολίδη, Ομ. Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Τίτλος:   Άλγεβρα και Συμμετρία.

Περίληψη: Στόχος  της εισήγησης είναι  η παρουσίαση της μελέτης της συμμετρίας στο επίπεδο και στον χώρο ως εφαρμογή της Θεωρίας Ομάδων αλλά και της Θεωρίας Αριθμών μέσω της Χρυσής Τομής και των Αριθμών Fibonacci.

02 Jun 2016
X