Ιωάννης Αντωνίου Prof.

School of Mathematics, A.U.Th.
Office: 
School of Exact Sciences, New Building, West Wing, 3d level, Office 6
Ώρες Γραφείου για τους Φοιτητές: 
  • Δευτέρα 15:30-17:00
  • Τρίτη 15:30-17:00
Phone: 
+302310997971
Fax: 
+302310997929
e-mail: 
iantonio@math.auth.gr
X