Χαρά Χαραλάμπους Prof.

Courses taught this academic year

School of Mathematics, A.U.Th.
Office: 
Faculty of Sciences, third floor, No. 7
Ώρες Γραφείου για τους Φοιτητές: 
  • Παρασκευή 11:00-13:00
  • ή με συνεννόηση
Phone: 
+302310997934
e-mail: 
hara@math.auth.gr
X