Γεώργιος Μακρής Υποψήφιος Διδάκτορας

Short Curriculum Vitae

Ο Γιώργος Μακρής αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ., ενώ έλαβε από το ίδιο τμήμα το M.Sc. στην Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου και Θεωρητικής Πληροφορικής και το M.Sc. στην Επιστήμη του Διαδικτύου. Από το 2011 εκπονεί διδακτορική διατριβή με τίτλο "Κρυπτογραφία με Χάος" υπό την επίβλεψη του Καθ. κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Εκπαίδευση

Μαθηματικό ΑΠΘ
M.Sc Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου και Θεωρητικής Πληροφορικής - Μαθηματικό ΑΠΘ
M.Sc Επιστήμη του Διαδικτύου - Μαθηματικό ΑΠΘ
X