Διδακτικό προσωπικό ΙΔΟΧ 407

Ονοματεπώνυμο Τομέας e-mail Τηλέφωνο
Θεοφανίδης Θεοχάρης theoftheo@math.auth.gr
Makris Georgios Statistics and Operational Research Department geomak@math.auth.gr
Παπαχρηστόδουλος Χρήστος chpapach@ece.auth.gr
Σκουρκέας Αναστάσιος askourke@gmail.com
Στυλογιάννης Γεώργιος stylog@math.auth.gr
Τατάκης Χρήστος chtataki@cc.uoi.gr
X