Διπλωματική Εργασία

Όνομα: 
Διπλωματική Εργασία
Πληθυντικός: 
Διπλωματικές Εργασίες

Exploring Scientific Knowledge using Linked Data

In almost all sciences, scientific classifications were formatted in order to clarify to which field each resource refers. Till nowadays the reference to those simple scientific classifications seemed to be sufficient enough for their purpose. However, the constantly increasing rate of new scientific outputs and the vast specialization of sciences in conjunction with the advent of Semantic Web emerged new challenges.

Ο Δυναμικός προγραμματισμός στον βέλτιστο έλεγχο

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη μέθοδο του δυναμικού προγραμματισμού, μια εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με αυτήν των μεθόδων των μεταβολών, στη θεωρία του βέλτιστου ελέγχου. Ο λόγος ανάπτυξης της μεθόδου αυτής οφείλεται στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην αναλυτική λύση των μη γραμμικών προβλημάτων συνοριακών τιμών δύο σημείων, που προκύπτουν στον λογισμό των μεταβολών. Αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη ανάπτυξη των ψηφιακών υπολογιστών οδήγησε στον αλγόριθμο του δυναμικού προγραμματισμού. Ο Bellman ήταν αυτός που καθιέρωσε τη μέθοδο αυτή ως ένα συστηματικό εργαλείο βελτιστοποίησης.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Διπλωματική Εργασία
X