Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος: Καθ. Χαρά Χαραλάμπους

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αν. Καθ. Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα
Προϊσταμένη Γραμματείας: Αναστασία Στεργίου, 2310.997950, info@math.auth.gr

Το Τμήμα απαρτίζεται από πέντε Τομείς:

Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής
Διευθυντής: Καθ. Αθανάσιος Πάπιστας

Τομέας Γεωμετρίας
Διευθυντής: Καθ. Ευθύμιος Κάππος

Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
Διευθυντής: Δημήτριος Πουλάκης

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Διευθυντής: Μιχάλης Μαριάς

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Διευθυντής: Ιωάννης Αντωνίου

Τα Όργανα του Τμήματος είναι:

α) η Συνέλευση του Τμήματος,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο (σε πλήρη σύνθεση: Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτή Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντές των Τομέων, 1 εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.)

γ) ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από:
α. τους καθηγητές/ήτριες του Τμήματος (Δ.Ε.Π.)
β. έναν εκπρόσωπο του Ε.ΔΙ.Π.
γ. έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π.
δ. εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών και των των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π.

Οι Τομείς διοικούνται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, η οποία απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από:
α. τους καθηγητές/ήτριες του Τομέα
β. έναν εκπρόσωπο του Ε.ΔΙ.Π.
γ. έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π.
δ. εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών και των των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.

 

Συνέλευση

Ιωάννης Αντωνίου Καθ.
Ioannis Antoniou Καθ.
Δημήτριος Μπετσάκος Καθ.
Dimitrios Betsakos Καθ.
Χαρά Χαραλάμπους Καθ.
Hara Charalambous Καθ.
Nicholas Karampetakis Καθ.
Νικόλαος Καραμπετάκης Καθ.
Μιχαήλ Μαριάς Καθ.
Michel Marias Καθ.
Αθανάσιος Πάπιστας Καθ.
Athanasios Papoistas Καθ.
Δημήτριος Πουλάκης Καθ.
Dimitrios Poulakis Καθ.
Γεώργιος Ραχώνης Καθ.
Georgos Rachonis Καθ.
Αριστομένης Γ. Συσκάκης Καθ.
Aristomenis G. Siskakis Καθ.
Στυλιανός Σταματάκης Καθ.
Stilianos Stamatakis Καθ.
George Tsaklidis Καθ.
Γεώργιος Τσακλίδης Καθ.
Athanasios Tzouvaras Καθ.
Αθανάσιος Τζουβάρας Καθ.
Ιωάννης Αντωνίου Καθ.
Ioannis Antoniou Καθ.
Νικόλαος Καραμπετάκης Καθ.
Nicholas Karampetakis Καθ.
Μιχαήλ Μαριάς Καθ.
Michel Marias Καθ.
Δημήτριος Μπετσάκος Καθ.
Dimitrios Betsakos Καθ.
Αθανάσιος Πάπιστας Καθ.
Athanasios Papoistas Καθ.
Δημήτριος Πουλάκης Καθ.
Dimitrios Poulakis Καθ.
Γεώργιος Ραχώνης Καθ.
Georgos Rachonis Καθ.
Στυλιανός Σταματάκης Καθ.
Stilianos Stamatakis Καθ.
Αριστομένης Γ. Συσκάκης Καθ.
Aristomenis G. Siskakis Καθ.
Athanasios Tzouvaras Καθ.
Αθανάσιος Τζουβάρας Καθ.
Γεώργιος Τσακλίδης Καθ.
George Tsaklidis Καθ.
Χαρά Χαραλάμπους Καθ.
Hara Charalambous Καθ.
Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα Αναπλ. Καθηγ.
Maria Ch.Gousidou-Koutita Αναπλ. Καθηγ.
Ευθύμιος Κάππος Αναπλ. Καθηγ.
Efthimios Kappos Αναπλ. Καθηγ.
Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης Αναπλ. Καθηγ.
Romanos-Diogenes Malikiosis Αναπλ. Καθηγ.
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Αναπλ. Καθηγ.
Alexandra Papadopoulou Αναπλ. Καθηγ.
Μαρία Γουσίδου-Κουτίτα Αναπλ. Καθηγ.
Maria Ch.Gousidou-Koutita Αναπλ. Καθηγ.
Fotini Κolyva-Μahaira Αναπλ. Καθηγ.
Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα Αναπλ. Καθηγ.
Ευθύμιος Κάππος Αναπλ. Καθηγ.
Efthimios Kappos Αναπλ. Καθηγ.
Fotini Κolyva-Μahaira Αναπλ. Καθηγ.
Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα Αναπλ. Καθηγ.
Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης Αναπλ. Καθηγ.
Romanos-Diogenes Malikiosis Αναπλ. Καθηγ.
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Αναπλ. Καθηγ.
Alexandra Papadopoulou Αναπλ. Καθηγ.
Anestis Fotiadis Επίκ. Καθηγ.
Ανέστης Φωτιάδης Επίκ. Καθηγ.
Πέτρος Γαλανόπουλος Επίκ. Καθηγ.
Petros Galanopoulos Επίκ. Καθηγ.
Φανή Πεταλίδου Επίκ. Καθηγ.
Fani Petalidou Επίκ. Καθηγ.
Γεώργιος Αφένδρας Επίκ. Καθηγ.
Πέτρος Γαλανόπουλος Επίκ. Καθηγ.
Petros Galanopoulos Επίκ. Καθηγ.
Φανή Πεταλίδου Επίκ. Καθηγ.
Fani Petalidou Επίκ. Καθηγ.
Ιωάννης Σουλδάτος Επίκ. Καθηγ.
Ανέστης Φωτιάδης Επίκ. Καθηγ.
Anestis Fotiadis Επίκ. Καθηγ.
Χρυσόστομος Ψαρουδάκης Επίκ. Καθηγ.
X