Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Μαθηματικών

541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα:

2310-997910,

2310-997920,

2310-997930,

2310-997940

Fax: 2310-997952

Email: info@math.auth.gr

X