Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγ. στη βαθμίδα του αναπ. καθ. ή του επίκ. καθ. στον Τομέα της Ανάλυσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενής θέσης καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής κενής θέσης καθηγητή:

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αν. καθ. ή του επίκ. καθ. με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Θεωρία Διαφορικών Εξισώσεων ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Θεωρία Διαφορικών Εξισώσεων ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001725867)

Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική Φυσική"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Μαθηματική Φυσική""
Βαθμίδα: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Κ. Δασκαλογιάννη, αναπληρωτή καθηγητή)

Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:"Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού"

Γνωστικό αντικείμενο: "Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού"
Βαθμίδα: Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Δ. Μπετσάκου, αναπληρωτής καθηγητής)

X