Τα Νέα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Εκ μέρους της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, επισυνάπτεται η ανακοίνωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "European Master in Human Rights and Democratisation", στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Ομιλία με θέμα "Ανάλυση των σημείων αλλαγής χρονοσειράς και συσχετίσεις"-Τρίτη 11 Δεκεμβρίου

Την Τρίτη 11 Δεκέμβρίου η κα Λύκου Ροδή, υποψήφια διδακτόρισα του Τμήματος, θα δώσει ομιλία με θέμα
"Ανάλυση των σημείων αλλαγής χρονοσειράς και συσχετίσεις", ώρα 2μμ στην αίθουσα Μ2.

Καλείσθε να παρευρεθείτε
Από τον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Αναπλήρωση μαθήματος "Κλασσικης Θεωρίας Ελέγχου"

Το μάθημα της Κλασσικής Θεωρίας Ελέγχου που δεν πραγματοποιήθηκε στις 16/11 θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 29/11, ώρα 9:00-12:00 στη Μ0.

Εκ μέρους του διδάσκοντα.

Εθελοντικά προγράμματα-AIESEC

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το δελτίο τύπου των δράσεων του AIESEC του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέσω του προγράμματος Global Volunteer. Από τη Γραμματεία

Πρόοδος στο μάθημα "Κλασσική Θεωρία Ελέγχου"

Στο μάθημα "Κλασσική Θεωρία Ελέγχου" θα πραγματοποιηθεί πρόοδος την Τετάρτη 09-01-19, στην αίθουσα Δ31, ώρες 11:00-14:00.

Από τον διδάσκοντα
Λ. Μωυσή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα διοργανωθούν υπό την αιγίδα του Τμήματος Μαθηματικών μαθήματα προετοιμασίας για τους διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς SEEMOUS και IMC.

X