«Μαρκοβιανές και ημι-μαρκοβιανές στοχαστικές διαδικασίες στον έλεγχο αποθεμάτων και στη διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικών αλυσίδων».

Συγγραφέας: 
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τετάρτη, 19 Δεκέμβριος, 2012
Τύπος Εργασίας: 
X