Κρυπτογραφία

Περιγραφή

Κλασσική Κρυπτογραφία. Βασική Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών. Κρυπτοσύστημα RSA. Κρυπτοσύστημα του Rabin. Πιστοποίηση Πρώτου. Παραγοντοποίηση Ακεραίων. Διακριτός Λογάριθμος. Πρωτόκολλο των Diffie - Hellman. Κρυπτοσύστημα του ΕlGamal. Κρυπτοσύστημα των Okamoto-Uchiyama. Ψηφιακές Υπογραφές. Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα.

Συγγράματα: 
1. Δ. Πουλάκης, Κρυπτογραφία, Εκδόσεις Ζήτη 2004.
2. D. Stinson, Cryptography - Theory and Practice, Boca Raton, Florida, CRC Press 2002.
3. N. P. Smart, Cryptography, McGraw Hill; Boston 2003.
4. J. Hoffstein, J. Pipher and J. Silverman, An Introduction to Mathematical Cryptography, Springer 2008.
Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
Α12, 0840
X