"Ακριβής μοντελοποίηση του πολυωνυμικο-εκθετικού χώρου λύσεων ενός συστήματος"

Συγγραφέας: 
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος, 2012
Τύπος Εργασίας: 
X