Αλγεβρική Τοπολογία

Περιγραφή

Ομοτοπία και ομοτοπική ισοδυναμία. Ιδιότητα επέκτασης ομοτοπίας. Θεμελιώδης ομάδα: βασικές κατασκευές, θεώρημα Seifert-van Kampen, χώροι επικάλυψης. Υπολογισμοί και εφαρμογές σε γραφήματα. Ομολογία: μονοπλεκτικά και CW- συμπλέγματα. Μονοπλεκτική και ιδιάζουσα ομολογία. Ακολουθίες Mayer-Vietoris.

[Το μάθημα είναι επιλογή και για την Άλγεβρα και για την Γεωμετρία.]

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Α. Hatcher: Algebraic Topology, Cambridge University Press, 2002
  2. J. Rotman: An Introduction to Algebraic Topology, Springer 1988
Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
Α3, Γ1
Άλλες προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Άλγεβρα και Βασική Τοπολογία
X