Ανάλυση Fourier

Περιγραφή

Τριγωνομετρικές σειρές. Συντελεστές Fourier, κριτήρια σύγκλισης. Αθροισιμότητα σειρών Fourier. Ο χώρος L^2(0,2π) και σειρές Fourier. Εφαρμογές

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Τριγωνομετρικές Σειρές του Α. Sygmund
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0234
Τύπος Μαθήματος: 
X