Ανάπτυξη Εργαλείου Αξιολόγησης Οντολογιών με Χρήση Ποσοτικών Δεικτών Προσθέτου Περιβάλλοντος protege

Συγγραφέας: 
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013
Τύπος Εργασίας: 
X