Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Περιγραφή

Διανυσματικοί χώροι: Έννοια, διάσταση, προσανατολισμός διανυσματικού χώρου. Εσωτερικό και διανυσματικό γινόμενο. Ομοπαραλληλικοί σημειακοί χώροι: Ομοπαραλληλικά συστήματα συντεταγμένων. Εξισώσεις ευθείας και επιπέδου. Ομοπαραλληλικές σημειακές απεικονίσεις. Καμπύλες δεύτερης τάξης στο ομοπαραλληλικό επίπεδο. Προβολικοί σημειακοί χώροι: Ομογενείς συντεταγμένες. Κατ΄ εκδοχήν σημεία. Εξισώσεις ευθείας και επιπέδου. Ευκλείδειοι σημειακοί χώροι: Ορθογώνια συστήματα συντεταγμένων. Ισομετρικές απεικονίσεις.
 
Η αναλυτική περιγραφή της τρέχουσας ύλης του Τμήματος A βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Εισαγωγή στη Γεωμετρία του Ν.Κ. Στεφανίδη.
Ασκήσεις Αναλυτικής Γεωμετρίας (Βοήθημα) των Π. Κολτσάκη, Δ. Παπαδοπούλου,
Αναλυτική Γεωμετρία του Σ. Ανδρεαδάκη.
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία του Θ. Χρυσάκη.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0301
Τύπος Μαθήματος: 
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
X