Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ

Περιγραφή

Ευκλείδεια Γεωμετρία: Ταξινόμηση ισομετριών στο ευκλείδειο επίπεδο και στον τρισδιάστατο ευκλείδειο χώρο. Εφαρμογές (Κοινή κάθετος ασυμβάτων ευθειών, απόσταση σημείου από ευθεία και επίπεδο, δέσμες ευθειών και επιπέδων). Καμπύλες δεύτερης τάξης στο ευκλείδειο επίπεδο (Έλλειψη, υπερβολή, παραβολή, αναγνώριση καμπύλης). Επιφάνειες δεύτερης τάξης στον τρισδιάστατο ευκλείδειο χώρο (Ελλειψοειδές, μονόχωνο και δίχωνο υπερβολοειδές, παραβολοειδή, κύλινδροι, κώνοι, αναγνώριση επιφάνειας, εφαπτόμενο επίπεδο).

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Εισαγωγή στη Γεωμετρία του Ν. Κ. Στεφανίδη.
Ασκήσεις Αναλυτικής Γεωμετρίας (Βοήθημα) των Π. Κολτσάκη, Δ. Παπαδοπούλου, Σ. Σταματάκη.
Αναλυτική Γεωμετρία του Σ. Ανδρεαδάκη.
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία του Θ. Χρυσάκη.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0302
Τύπος Μαθήματος: 
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
X