"Ανασκόπηση της Θεωρίας των Ω-ευσταθών Δακτυλίων Ρητών Συναρτήσεων και Εφαρμογές στην Επίλυση Προβλημάτων της Θεωρίας Ελέγχου"

Συγγραφέας: 
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 9 Ιούλιος, 2013
Τύπος Εργασίας: 
X