Αριθμητική Ανάλυση

Περιγραφή

Οργάνωση υπολογιστικών συστηµάτων και αλγορίθµων, αριθµητικά συστήµατα και σφάλµατα. Προσέγγιση και παρεµβολή και (παρεµβολή µε πολυώνυµο Lagrange και Newton, παρεμβολή Hermite, Ανάλυση σφάλματος). Αριθµητική ολοκλήρωση (µέθοδος ορθογωνίου, τραπεζίου, μέσου σημείου, Simpson, Gauss, ολοκλήρωση Romberg). Αριθµητική λύση µη γραµµικών εξισώσεων (µέθοδος διχοτόµησης, τέµνουσας, regula-falsi και τροποποιηµένη regula-falsi, µέθοδος Newton, γενική επαναληπτική µέθοδος).

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Αριθμητική Ανάλυση της Μ. Γουσίδου-Κουτίτα.
Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση των Γ. Ακρίβη, Β. Δουγαλή.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0402
Τύπος Μαθήματος: 
X