Αριθμητικός υπολογισμός και θεωρητική μελέτη περιοδικών τροχιών σε συντονισμούς σε δυναμικά συστήματα

Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 25 Ιούνιος, 2002
Τύπος Εργασίας: 
X